Thuis herdenken La commémoration à domicile Remembrance at home

Thuis herdenken is een vorm die steeds meer gekozen wordt na een overlijden. De urnstenen - bij crematie - vormen een natuurlijk element in de tuin en zijn geschikt om uw naaste ook thuis te herdenken. Daarnaast kan een persoon die op een begraafplaats rust, ook thuis herdacht worden door middel van de kleinste Memory Stone. De kleinste steen is stijlvol als herdenkings-/kunstobject in de tuin, zeker met een persoonlijke gravure. La commémoration à domicile est une option qui est de plus en plus utilisée après un décès. En cas de crémation, les urnes funéraires constituent un élément naturel dans le jardin et sont appropriées pour commémorer votre proche aussi à la maison. Ainsi, une personne qui repose au cimetière est aussi commémorée à la maison avec le plus petit modèle de pierre Memory Stone. La pierre de plus petite taille est élégante comme objet de commémoration ou objet d’art dans le jardin, en particulier avec une gravure personnalisée. Remembrance at home is a form that is increasingly chosen when someone dies. The urn stones (used in cremation) form a natural element in the garden so as to remember your loved one at home too. In addition, a person who is resting in a cemetery can also be remembered at home by means of the smallest Memory Stone. The smallest stone is stylish as a memorial / art object in the garden, certainly with a personal engraving.

Meer info via Den Hollandsche  > Plus d'info: Den Hollandsche  > More info: Den Hollandsche  >

Memory Stone